Đến tháng 8 Tỉnh Quảng Nam đã trao đổi
5,776,490
văn bản qua mạng
giữa 247 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:00 ngày 10/08/2020)