Đến tháng 9 Tỉnh Quảng Nam đã trao đổi
4,711,061
văn bản qua mạng
giữa 247 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:00 ngày 19/09/2019)