Thống kê số liệu sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Nhóm đơn vị:
select
Đơn vị:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.


STTTên đơn vịKết nối liên thông qua trục
hoặc giải pháp phần mềm kết nối
Văn bản đếnVăn bản đi
Tổng số văn bản đếnNhận liên thôngTổng số văn bản điGửi liên thông
TỔNG SỐ0000
ISở, Ban, Ngành0000
1Ban Dân tộc tỉnh Quảng NamKết nối qua trục liên thông0000
2Ban quản lý khu kinh tế mở Chu LaiKết nối qua trục liên thông0000
3Sở Công ThươngKết nối qua trục liên thông0000
4Sở Giáo dục và Đào tạoKết nối qua trục liên thông0000
5Sở Giao thông vận tảiKết nối qua trục liên thông0000
6Sở Kế hoạch và Đầu tưKết nối qua trục liên thông0000
7Sở Khoa học và Công nghệKết nối qua trục liên thông0000
8Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiKết nối qua trục liên thông0000
9Sở Ngoại vụKết nối qua trục liên thông0000
10Sở Nội vụKết nối qua trục liên thông0000
11Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônKết nối qua trục liên thông0000
12Sở Tài chínhKết nối qua trục liên thông0000
13Sở Thông tin và Truyền thôngKết nối qua trục liên thông0000
14Sở Tư phápKết nối qua trục liên thông0000
15Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchKết nối qua trục liên thông0000
16Sở Xây dựngKết nối qua trục liên thông0000
17Sở Y tếKết nối qua trục liên thông0000
18Thanh tra tỉnhKết nối qua trục liên thông0000
19Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnhKết nối qua trục liên thông0000
20Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng NamKết nối qua trục liên thông0000
IIUBND Huyện, Thị xã, Thành phố0000
1Huyện Bắc Trà MyKết nối qua trục liên thông0000
2Huyện Đại LộcKết nối qua trục liên thông0000
3Huyện Đông GiangKết nối qua trục liên thông0000
4Huyện Duy XuyênKết nối qua trục liên thông0000
5Huyện Hiệp ĐứcKết nối qua trục liên thông0000
6Huyện Nam GiangKết nối qua trục liên thông0000
7Huyện Nam Trà MyKết nối qua trục liên thông0000
8Huyện Nông SơnKết nối qua trục liên thông0000
9Huyện Núi ThànhKết nối qua trục liên thông0000
10Huyện Phú NinhKết nối qua trục liên thông0000
11Huyện Phước SơnKết nối qua trục liên thông0000
12Huyện Quế SơnKết nối qua trục liên thông0000
13Huyện Tây GiangKết nối qua trục liên thông0000
14Huyện Thăng BìnhKết nối qua trục liên thông0000
15Huyện Tiên PhướcKết nối qua trục liên thông0000
16Thị xã Điện BànKết nối qua trục liên thông0000
17TP Hội AnKết nối qua trục liên thông0000
18TP Tam KỳKết nối qua trục liên thông0000