Đến tháng 6 Tỉnh Quảng Nam đã trao đổi
5,874,122
văn bản qua mạng
giữa 247 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:00 ngày 06/06/2023)